Vergoedingen en tarieven

Wij geloven in samenwerking.

Bij Fysiotherapie Van der Kaay kunt u altijd terecht. Indien u (onvoldoende) aanvullend verzekerd bent krijgt u een particuliere factuur toegestuurd.
Fysiotherapie Leiden - Zorgverzekeraars

U kunt altijd bij ons terecht

Bij Fysiotherapie Van der Kaay kunt u altijd terecht. Indien u (onvoldoende) aanvullend verzekerd bent krijgt u een particuliere factuur toegestuurd. U vindt hier onze tarievenlijst.

Mocht u uw afspraak af willen zeggen, doe dit dan minimaal 24 uur van tevoren. Anders zijn we genoodzaakt de behandeling in kosten te brengen.

Facturen dienen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan o.v.v. declaratienummer.
Daarna geven wij de administratieve afhandeling uit handen aan Medicas B.V.
De betalingsvoorwaarden kunt u downloaden op: Betalingsvoorwaarden Medicas B.V.

Neem bij vragen gerust contact op, of meld u direct aan via ons aanmeldformulier.

Fysiotherapie Leiden - Zorgverzekeraars

De zorgverzekering

Aanvullende verzekering

Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal door de verzekering te vergoeden behandelingen is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. De behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd, wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars! Voor deze behandelingen is geen eigen risico verschuldigd. Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij u in rekening gebracht. Tijdens uw eerste bezoek kan de fysiotherapeut u aangeven hoeveel behandelingen door de verzekeraar vergoed worden.

Basisverzekering

Fysiotherapie wordt nog in 2 gevallen vergoed uit de basisverzekering: Kinderen tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen altijd vergoed. Indien nodig vergoedt de verzekeraar nog 9 behandelingen. Bij volwassenen vindt vanaf de 21ste behandeling vergoeding uit de basisverzekering plaats als uw aandoening voor komt op de “chronische lijst” die door de overheid is opgesteld. Voor deze behandelingen geldt het verplichte eigen risico. De eerste 20 behandelingen vallen niet onder de basisverzekering, maar onder de aanvullende verzekering. Voor deze behandelingen geldt het eigen risico dus niet. Als u onvoldoende behandelingen hebt verzekerd, komt het restant voor eigen rekening totdat u 20 behandelingen heeft gehad.

Meer informatie

Als u vragen heeft over de vergoeding vanuit uw verzekering kunnen we dit uiteraard met u bespreken. Neem dan Contact met ons op. U kunt ook altijd uw verzekeraar bellen voor vragen over vergoedingen.

Met of zonder verwijzing

U kunt met een verwijzing van uw (huis)arts bij ons terecht, maar ook zónder verwijzing.

U kunt tegenwoordig zonder verwijzing terecht bij de fysiotherapeut of manueel therapeut. Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u direct bij de specialist in beweging terecht, zodat u direct kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, voert deze eerst een screening uit. De screening start met een vraaggesprek, uw klacht wordt geïnventariseerd en er worden ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Aansluitend vind een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Zo wordt bepaald of uw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling.

Wilt u zich direct aanmelden bij Fysiotherapie Van der Kaay? Ga dan naar ons aanmeldingsformulier of neem contact met ons op.

Een afspraak maken? Neem contact met ons op en u kunt binnen 24 uur terecht.

Tarievenlijst

Fysiotherapie

 • Zitting fysiotherapie
  €39,-
 • Zitting fysiotherapie aan huis
  €55,-

Manuele therapie

 • Zitting manuele therapie
  €49,-
 • Zitting manuele therapie aan huis
  €65,-

Algemeen

 • Screening, intake en onderzoek
  €56,-
 • Intake en onderzoek na verwijzing
  €50,-
 • Intake en onderzoek na verwijzing aan huis
  €65,-
 • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
  €65,-
 • No show
  100%

Deze tarieven gelden als u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent. Indien u wel aanvullend verzekerd bent gelden de tarieven die door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

Een afspraak maken? Neem contact met ons op en u kunt binnen 24 uur terecht.

Lees ook

Fysiotherapie Leiden - Hardlopen

Afspraak

Wilt u een afspraak maken? Of heeft een vraag? U kunt ons direct appen, mailen of bellen. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Lees meer

Wij zijn gespecialiseerd in fysiotherapie, sportfysiotherapie, manuele therapie en revalidatie.

Duidelijke verwachtingen

Wij zorgen ervoor dat de verwachtingen van de behandelaar en de patiënt op één lijn liggen. Het geeft duidelijkheid tijdens de behandeling en zal het behandelresultaat bevorderen.

Grondige analyse

Wij bestuderen alle factoren die bijdragen aan het probleem zorgvuldig. Er kan vervolgens efficiënt behandeld worden. We hechten veel waarde aan testen en hertesten in het proces naar hestel.

Persoonlijke benadering

Wij vinden persoonlijk benadering met aandacht voor uw persoonlijke situatie heel belangrijk. We nemen de tijd om een gericht behandelplan te maken en zo nodig samen te werken met andere zorgverleners.

Hulpvraag staat centraal

We kijken altijd kritisch naar de hulpvraag van de patiënt en het te behalen einddoel. Doormiddel van meetinstrumenten kunnen wij de voortgang blijven monitoren.

Fysiotherapie Van der Kaay

Chat openen