Schouderklachten

Wij geloven in samenwerking.

Wist je dat schouderklachten op de derde plaats van meest voorkomende klachten bij de fysiotherapeut staan? Je bent dus niet de enige!

Last van een pijnlijke schouder?

Fysiotherapie Van der Kaay kan je helpen

Heb je last van een pijnlijke schouder? Merk je dat je niet zo gemakkelijk bij het bovenste kastje komt? Gaat die ene tennisslag niet zo lekker meer of merk je dat je tijdens het werken steeds meer wordt gehinderd door een pijnlijke schouder? Dat is vaak niet nodig, met de juiste zorg kan de fysiotherapeut de klacht meestal goed verhelpen. Wist je dat schouderklachten op de derde plaats van meest voorkomende klachten bij de fysiotherapeut staan? Je bent dus niet de enige!

Bekende oorzaken van klachten

Subacromiaal Pijnsyndroom (SAPS, vroeger bekend als Impingement)

Peesontsteking (tendinitis)
  • Bij een peesontsteking is er sprake van een irritatie van een pees. Dit zorgt voor pijn en gevoeligheid rondom het gewricht. Daarnaast kan er sprake zijn van zwelling en roodheid. Soms kan er kalkafzetting worden gevormd rond de pees.

Slijmbeursontsteking (bursitis)

  • Bursitis in een ontsteking van een bursa. Een bursa een soort zakje in je lijf op plekken waar wrijving kan ontstaan. Zoals tussen een bot en een pees. De bursa zorgt ervoor dat er minder wrijving is tussen de omliggende structuren. zonder bursa zouden pezen en ligamenten kunnen langzaam slijten. Als er te veel wrijving is kan er irritatie ontstaan en uiteindelijk een ontsteking die leidt tot een bursitis. Vaak zie je bij een bursitis dat er sprake is van ontstekingsverschijnselen rondom de schouder. Je kunt hierbij denken aan warmte, gevoeligheid, pijn, zwelling of kleurverschil ten opzichte met de andere schouder.
  • In het algemeen zijn er 3 vormen van een bursa irritatie. De grootste groep is de groep met een chronische bursitis. Dit ontstaat vaak door een lange periode van tijd waarin er veel repeterende bewegingen werden die de bursa irriteerde. De ontsteking ontstaan dan vaak plotseling zonder dat er onderliggende medische aandoening aanwezig zijn.
  • De tweede groep wordt een geïnfecteerde bursitis genoemd. Hier is sprake van een bacteriële infectie.
  • De laatste vorm is een traumatische bursitis. Dit komt veelal voor bij sporters en kan ontstaan na een val.

Frozen shoulder (adhesive capsulitis)

Frozen shoulder, letterlijk vertaald bevroren schouder, is een klacht dit voornamelijk stijfheid en pijn veroorzaakt in de schouder. Symptomen starten vaak minimaal en worden erger in de loop van tijd. Gemiddeld duurt deze klacht 1-3 jaar. In deze 3 jaar loopt de schouder 3 fases door.

  • Het start met vries-fase. Hierbij doen alle beweging van de schouder pijn en wordt de bewegingsvrijheid van de schouder steeds kleiner. Vaak is er ook sprake van nachtelijke pijnen in de schouder.
  • De tweede fase is de bevroren fase. De pijn wordt minder. Nachtelijk pijn komt steeds minder vaak voor maar de schouder wordt nog steeds stijver.
  • De derde fase is de ontdooifase. Tijdens deze fase wordt de stijfheid steeds minder.

Bij het overgrote gedeelte blijft er na het doorlopen van een frozen shoulder beeld stijfheid over. Door middel van fysiotherapie kan deze beweeglijkheid weer worden verbeterd.

Instabiliteit van de schouder

(Sub)luxatie. Het schoudergewricht is het gewricht dat het meeste (sub-)luxeert. Als er sprake is van een luxatie van de schouder is de kop van de bovenarm uit de schouder geschoten. Er zijn twee soorten luxaties, namelijk voorwaartse en achterwaartse luxatie. De meest voorkomende is de voorwaartse luxatie, vaak gebeurd dit bij het vallen op de arm of schouder of het werpen van een voorwerp. De schouder kan gedeeltelijke (subluxatie) of volledig luxeren. Bij een volledige luxatie, moet de arm worden teruggezet in het gewricht, dit wordt meestal door een arts gedaan.

Artrose

Artrose is schade aan het kraakbeen in het schoudergewricht. Dit kan voorkomen op twee plaatsen, namelijk tussen de kop van de bovenarm en de kom van de schouder en tussen het sleutelbeen en de schouder. Artrose is het geleidelijk aan verminderen van het kraakbeen, waardoor het gewrichtsoppervlak niet meer glad is. Vanwege het hobbelige karakter kan er steeds meer artrose ontstaan, wat uiteindelijk kan leiden tot bot op bot frictie. Klachten bij artrose zijn vooral pijn en stijfheid, dit kan beperkingen in de beweeglijkheid van de schouder geven. Verschillende oorzaken kunnen ten grondslag liggen van artrose; degeneratie, reumatoïde artritis, na een trauma, rotator cuff ruptuur, avasculaire necrose.

Rotator cuff ruptuur

De rotator cuff is een verzamelnaam van de spieren en pezen die het schoudergewricht bewegen en stabiliteit bieden tijdens het bewegen. Door een trauma, val of degeneratie kan er een scheur ontstaan in een van de rotator cuff spieren/pezen. De klachten die men kan ervaren kunnen erg lijken op andere schouderklachten. Deze klachten zijn terugkerende pijn bij bepaalde activiteiten, pijn waardoor er niet op die zijde geslapen kan worden, beperkte beweging in de arm, spierzwakte. Gerichte training en oefentherapie kan de klacht helpen verminderen.

Wat kan de fysiotherapeut daar aan doen?

De fysiotherapeut onderzoekt eerst wat de oorsprong van de klacht is en zal dan samen met je een behandelplan opstellen. Dit behandelplan bevat meestal een vorm van oefentherapie en mobiliseren van de schouder. Het mobiliseren van de schouder houdt in dat er meer beweeglijkheid wordt gecreëerd.

Nieuws en updates

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op en u kunt binnen 24 uur terecht.

Last van een specifieke klacht?

Wij zijn gespecialiseerd in fysiotherapie, sportfysiotherapie, manuele therapie en revalidatie.

Duidelijke verwachtingen

Wij zorgen ervoor dat de verwachtingen van de behandelaar en de patiënt op één lijn liggen. Het geeft duidelijkheid tijdens de behandeling en zal het behandelresultaat bevorderen.

Grondige analyse

Wij bestuderen alle factoren die bijdragen aan het probleem zorgvuldig. Er kan vervolgens efficiënt behandeld worden. We hechten veel waarde aan testen en hertesten in het proces naar hestel.

Persoonlijke benadering

Wij vinden persoonlijk benadering met aandacht voor uw persoonlijke situatie heel belangrijk. We nemen de tijd om een gericht behandelplan te maken en zo nodig samen te werken met andere zorgverleners.

Hulpvraag staat centraal

We kijken altijd kritisch naar de hulpvraag van de patiënt en het te behalen einddoel. Doormiddel van meetinstrumenten kunnen wij de voortgang blijven monitoren.

Fysiotherapie Van der Kaay